Låna - att göra

Borgenär och gäldenär för ett lån


skrivet den 02 sep av Admin, klockan:12:01
Med ett lån menar man oftast ett penninglån och i svensk lag används ordet kredit. Man brukar säga att ett lån är ett avtal mellan en gäldenär och en borgenär. Borgenären är en person, ett företag eller en bank som lånar ut pengar mot en försäkran om återbetalning. Gäldenären är den person eller det företag som tar emot pengarna och lovar att betala tillbaka. Gäldenären hamnar alltså i skuld till borgenären. Ofta behöver gäldenären betala lite för att få låna pengar hos borgenären. Det brukar man kalla för ränta och hur mycket det är beror helt på borgenär och vilket avtal man ingått. När gäldenären betalar tillbaka på sitt lån brukar det kallas för amortering. Ibland behöver gäldenären ge borgenären en säkerhet för att få låna stora summor pengar. Detta kallas för pant och är vanligt vid till exempel bostadslån.  En annan form av säkerhet kan vara borgen. Då kan en annan person, borgensmannen, gå in i gäldenärens ställe och lova att betala lånet ifall gäldenären inte kan betala tillbaka. Borgenär och att gå i borgen är därför två helt olika saker och bör inte förväxlas.

Just nu värderat 2.5 av 40 människor

 • Currently 2,5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Blancolån


skrivet den 14 okt av Admin, klockan:12:48
Jag har i några tidigare inlägg nämnt blancolån och nedan tänker jag förklara lite mer om vad det innebär. I stora drag kan man säga att ett blancolån är ett lån utan någon säkerhet. Om man till exempel jämför och pratar om ett bilinköp som jag skrev om i det förra inlägget så kan man för att köpa en bil ta ett annuitetslån men då under förutsättning att det finns en säkerhet, i form av bilen till exempel. Men om det är en bil som säljs av en privatperson så finns ingen säkerhet och då lånar man via ett blancolån och eftersom det saknas en säkerhet så innebär det att räntan oftast är något högre på dessa lån. Den som lånar ut måste lita på att den som lånar vill och kan betala tillbaka sitt lån. I det här fallet är det mycket vanligt att den som lånar ut gör en kreditupplysning för att vara säker på att den som lånar har möjlighet att betala tillbaka lånet.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Återbetalning av lån


skrivet den 14 okt av Admin, klockan:12:44
När en part lånar pengar, låt säga att det är en privatperson då lånar denna pengar oftast från en bank. Då finns något som kallas för löptid när man pratar om att betala tillbaka detta lån. Med löptid menas den tid som man har på sig att betala tillbaka och återbetalningen sker då oftast successivt under löptiden. Hur lång löptid det gäller beror på vad det är för lån samt vad man har kommit överens om med den part som lånar ut. Återbetalning av det här slaget kallas också för amortering. Eftersom det finns många olika typer av lån kan också amorteringen se olika ut. Det kan handla om så kallad rak amortering men det kan också vara annuitetslån. Om det däremot handlar om lån och då särskilt lite mindre lån så kan dessa vara amorteringsfria vilket innebär att det som du lånar ska betalas tillbaka i en enda klumpsumma. I det senaste fallet betalar man tillbaka allt då lånetiden slutar.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Billån


skrivet den 13 okt av Admin, klockan:12:47
Ett lån som är ganska vanligt förekommande i Sverige är billån. Med billån menas att man tar ett lån för att köpa en bil. De flesta billån är annuitetslån medan till exempel banklån vanligen bygger på rak amortering. Det som är bra med annuitetslån är att man när man har ett annuitetslån betalar samma summa varje månad under förutsättning att räntan inte förändras. Även när det gäller billån så vill den som lånar ut gärna ha en säkerhet och då är det vanligt att man har bilen som säkerhet för lånet om bilen till exempel säljs av en återförsäljare. I så fall registreras detta genom en så kallas pantförskrivning i bilregistret. Detta kallas även för kreditspärr. Äganderätten i det här fallet kvarstår oftast hos säljaren. Sedan kan det också vara så att bilen inte tas som säkerhet och i så fall så lånar man på något som kallas för blancolån.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Bolån


skrivet den 12 okt av Admin, klockan:12:47
Det som kallas för bolån kallas också ibland för bostadslån. Ett bolån innebär att man lånar pengar till att köpa en bostad. Det kan vara ett hus, en villa eller en lägenhet. Ofta lämnas pant i fastigheten eller i bostadsrätten som en säkerhet. Om man vill låna pengar till att köpa en bostad så är det enligt Sveriges lagar så att bostadslånet högst får vara 85 procent av värdet på fastigheten. De resterande femton procenten får man själv gå in med, alltså med en egen isats. Om det skulle vara så att att man inte har möjlighet att gå in med den här delen själv så är det möjligt att ta ett så kallat blancolån för den här delen av värdet så det är egentligen inte ett måste att gå in med en egen insats. Den här nya regeln om att ens bostadslån högst får uppgå till 85 procent av fastighetens värde är ganska ny i Sverige. Den infördes 2010 i oktober.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Olika typer av ränta


skrivet den 11 okt av Admin, klockan:12:46
När man talar om ränta talar man också om en räntesats. En räntesats är räntans förhållande till beloppet som lånats samt den tid då lånet ska betalas tillbaka. En räntesats anger man ofta i procent per år eller ibland också per period som man lånar. Det finns några olika typer av ränta och dessa innebär lite olika saker. Ibland talar man om exempelvis en rörlig ränta. En rörlig ränta innebär att lånets räntesats är styrt av till exempel marknadsräntan eller av något index. Beroende då på marknadsräntan eller indexen så kommer räntan att röra sig upp och ner. Därför kallas den för rörlig ränta. Vidare finns även fast ränta vilket innebär att räntesatsen i det här fallet är bestämt på till exempel ett antal år och under denna period alltid kommer att stå på samma nivå. Detta är alltså raka motsatsen till rörlig ränta. Sedan finns också inlåningsränta och det är den ränta som banken ger till den som sätter in pengar på till exempel ett bankkonto.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ränta


skrivet den 10 okt av Admin, klockan:12:46
När man talar om lån kan man knappast låta bli att tala om ränta. Ränta är kan man säga priset av att man lånar pengar. Den som lånar pengar betalar ränta till den som lånar ut. Om man till exempel sätter in sina pengar på ett bankkonto så kan man säga att man lånar ut pengar till banken och då erhåller man det som kallas för inlåningsränta. Men om det däremot är tvärtom det vill säga om man i stället lånar pengar från en bank så är det du som betalar ränta till banken. Riskbanken bestämmer räntesatsen sedan är det olika från bank till bank hur mycket mer man lägger på. Så det kan variera från bank till bank hur hög eller låg ränta som du som privatperson får betala när du lånar pengar av banken. Så det kan skilja lite men det som i grund och botten allt kretsar kring och beror på är vad riksbanken sätter för ränta.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Säkerhet


skrivet den 09 okt av Admin, klockan:12:45
Det är inte alls ovanligt att den som lånar pengar ger en säkerhet i någon form till den som denne lånar pengar av. Denna säkerhet kan se ut på lite olika sätt. Det är ganska vanligt att det går till så här vid till exempel bostadslån men det är ganska vanligt förekommande vid andra lån också. Det finns en del företag som lånar ut mot en så kallad handpant vilket innebär att en sak lämnas som pant och detta är då en säkerhet för det som man lånar. För länge sedan kunde handpant innebära många olika saker så som till exempel fastigheter men idag är det inte så. Idag avser man med handpant enbart lösa saker. Sedan finns också borgen som är ganska vanligt förekommande som säkerhet. Borgen innebär att man då har en person som garanterar att betala tillbaka ditt lån om du på grund av olika anledningar inte skulle klara av att själv betala.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Vem har rätt till lån?


skrivet den 08 okt av Admin, klockan:12:44
Den som vill ta ett lån måste genomgå eller visa upp eller så kollar banken eller kreditinstitutet upp en så kallad kreditupplysning. Kreditupplysning innebär då att baken kollar upp din kreditvänlighet det vill säga att de kollar upp om du har rätt att ta ett lån. I en kreditupplysning man se om den som ansöker har någon betalningsanmärkning eller inte. Om man har en betalningsanmärkning kan det vara svårt att få ett lån beviljat. Men det är upp till den eller de som lånar ut att avgöra detta. Det kan vara så att den som lånar ut beviljar dig ett lån men på grund av din låga kreditvänlighet så kanske du måste betala högra ränta eller så kanske den som lånar ut kräver att du ska ha kompletterande säkerhet. Så ju högre kreditvänlighet du har desto större chans har d också att få ett lån beviljat.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Återbetalning av lån


skrivet den 07 okt av Admin, klockan:12:43
När en part lånar pengar, låt säga att det är en privatperson då lånar denna pengar oftast från en bank. Då finns något som kallas för löptid när man pratar om att betala tillbaka detta lån. Med löptid menas den tid som man har på sig att betala tillbaka och återbetalningen sker då oftast successivt under löptiden. Hur lång löptid det gäller beror på vad det är för lån samt vad man har kommit överens om med den part som lånar ut. Återbetalning av det här slaget kallas också för amortering. Eftersom det finns många olika typer av lån kan också amorteringen se olika ut. Det kan handla om så kallad rak amortering men det kan också vara annuitetslån. Om det däremot handlar om lån och då särskilt lite mindre lån så kan dessa vara amorteringsfria vilket innebär att det som du lånar ska betalas tillbaka i en enda klumpsumma. I det senaste fallet betalar man tillbaka allt då lånetiden slutar.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5